No.263 เส้นทางแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

No. 263

เส้นทางแห่งจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Julia Cameron เป็นครู กวี ศิลปิน และนักเขียนชาวอเมริกัน มีงานเขียนกว่า 40 เล่ม The Artist’s Way คือเล่มที่โด่งดังมากที่สุด เป็นแนวทางฝึกฝนเพื่อดึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่หลบซ่อนเสมือนเด็กน้อยในตัวเรา ให้ออกมาช่วยให้เรากล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นตัวเราที่แท้จริง

# เราต่างล้วนเป็นศิลปิน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวแล้วทุกคน แต่เหตุที่ไม่เผยตัวออกมา เพราะความกลัวที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยเดิมๆ ความไม่กล้าและไม่พร้อมที่จะเสี่ยงกับจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น เราจึงเก็บกดมันเอาไว้

# ดั้งนั้น ถ้าสามารถละทิ้งความกลัว และปลดปล่อยความกล้าออกมาบ้าง โดยให้เจอความเสี่ยงน้อยๆอย่างปลอดภัย ความเจ็บปวดที่พอรับได้ เราก็สามารถที่จะกระทำสิ่งใหม่ๆ และพบชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าได้ อย่างน่าประหลาดใจ

เทคนิคหลักมี 2 ขั้นตอน

1. Morning Page: เขียนคุยกับตัวเองในตอนเช้า เขียนอะไรก็ได้ที่คั่งค้างหรือผุดขึ้นมาในใจ เขียนแบบอิสระปล่อยไหลไปเรื่อยๆ ให้ได้ความยาวประมาณ 3 หน้า เขียนจากความรู้สึกไม่ใช่ความคิด เขียนด้วยสมองซีกขวาไม่ใช่ซีกซ้าย มันจะพาไปพบกับคลังแห่งปัญญาหรือคุรุที่อยู่ภายใน เขียนทุกวันไม่มีข้อยกเว้น การเขียนตอนเช้านี้จะคล้ายกับการฝึกสมาธิ และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้

2. The Artist Date: กำหนดเวลาที่จะกระทำในสิ่งที่ได้จากการเขียนตอนเช้า กำหนดกิจกรรมออกมาเป็นรายสัปดาห์ มีความเป็นส่วนตัว อย่าให้ใครรบกวน ลงมือทำเพื่อค้นหาในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ ทำด้วยความสนุก ผ่อนคลาย ค่อยเป็นค่อยไป ไม่คาดคั้น ไม่เค้น ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตำหนิตัวเอง ยอมรับข้อผิดพลาด พัฒนาและเรียนรู้

เพื่อนๆครับ การเขียนเจาะลึกความรู้สึกในยามเช้า เปรียบเสมือนตัวค้นหาจินตนาการจากเด็กน้อยที่อยู่ในตัวเรา เพื่อสร้างเป็นแรงปรารถนาและลงมือทำแบบศิลปิน แล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้จากการกระทำนั้นๆ จะเริ่มมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ขอให้เราสังเกต เรียนรู้ และคว้าโอกาสที่ผ่านมานั้น เดินหน้าต่อให้กับชีวิต เพื่อพบกับชีวิตมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

รักจากหมอคิม

13 เมษายน 2565

#เส้นทางสู่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์