No. 268 พีระมิด 3 สุข

No. 268

พีระมิด 3 สุข

เราทุกคนล้วนต้องการความสุข แต่ดูเหมือนต่างคนก็แสวงหาความสุขที่ไม่เหมือนกัน แล้วอะไรคือความสุขสมบูรณ์(Wellness)ที่ทุกคนต้องการ และเราจะไปถึงความสุขนั้นได้อย่างไร ชิอน คาบาซาวะ จิตแพทย์ นักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้บรรยายถึงหนทางสู่ความสุขในรูปแบบ “พีระมิด 3 สุข” ที่วางอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้เห็นผลได้จริง

สำนักพิมพ์อมรินทร์ howto
จากหนังสือหน้า 9
จากหนังสือหน้า 11

# ความสุขแบบเซโรโทนิน คือ ความสุขที่มาจากสุขภาพกายใจที่แข็งแรง (สงบสุข สดชื่น ผ่อนคลาย)

# ความสุขแบบออกซิโตซิน คือ ความสุขที่มาจากความรัก ความผูกพัน (อิ่มเอิบ อบอุ่น ซาบซึ้ง)

# ความสุขแบบโดพามีน คือ ความสุขที่มาจากเงินทอง ชื่อเสียง ความสำเร็จ (รื่นรมย์ เร้าใจ เสพติด)

# ลำดับความสำคัญเริ่มที่ ความสุขแบบเซโรโทนิน -> ความสุขแบบออกซิโตซิน -> ความสุขแบบโดพามีน

# ถ้าเรียงความสำคัญผิด ความสุขจะกลายมาเป็นความทุกข์แทน

# ความสุขแบบเซโรโทนินและออซิโตซินมีอยู่กับตัวแล้ว อยู่กับเรานาน ยั่งยืน(low cost happiness) แต่ความสุขแบบโดพามีนต้องไขว่คว้า อยู่กับเราไม่นาน ไม่ยั่งยืน(high cost happiness)

# ความสุขเป็นเรื่องของกระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์

# สั่งสมความสุขเล็กๆบ่อยๆ ดีกว่าเป็นจริงกว่ารอคอยความสุขใหญ่ที่อาจมาไม่ถึง

เพื่อนๆครับถ้าอยากมีความสุขสมบูรณ์ ขอให้เริ่มต้นที่สุขภาพกายใจของเราให้เต็มที่ก่อน เมื่อเรารักเมตตาตัวเองได้ เราก็จะมีพลังความรักส่งต่อไปให้ผู้อื่น และเมื่อเรามีฐานความสุขที่มั่นคงเช่นนี้แล้ว การหาความสุขจากความสำเร็จ เงินทอง ชื่อเสียง ก็จะตามมาได้ไม่ยากเลยครับ

รักจากหมอคิม

13 กรกฎาคม 2565

#พีระมิด3สุข