No. 269 ไม่เป็นบ้าไปกับโลก

No. 269

ไม่เป็นบ้าไปกับโลก

นิ้วกลม ผู้เขียนจบถาปัดจุฬา แต่ชอบค้นหาความหมายชีวิตและเป็นนักเขียน หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราได้อย่างมีความสุข โดยไม่ไหลไปตามกระแสโลกภายนอกที่วุ่นวายโกลาหล

# อยู่อย่างสงบสุข(L.I.P – Live in Peace) มิใช่การตัดขาดจากโลกหนีไปเสวยสุขเพียงลำพัง หากคือการจัดสมดุลให้ชีวิต ผ่อนพัก ฟูมฟักพลังภายใน เพื่อให้มีพลังกายใจมั่งคง เพียงพอต่อการทำประโยชน์ให้โลกและผู้อื่น

# ความสุขมิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เป็นรูปธรรม แต่เป็นเรื่องของนามธรรมที่ขึ้นกับการความหวังแล้วสมหวังต่างหาก

# ความสุขไปถึงได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความคาดหวังถูกเซตไว้สูงเกิน และมีแต่จะสูงขึ้นไปทุกวัน

# ความสุขไม่ได้เกิดจากว่าเรามีอะไร แต่เกิดจากการที่เราพึงพอใจในสิ่งที่เรามี(สันโดษ)

# อย่าใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆ ต้องหาเวลาว่างเพื่อทบทวนชีวิต สิ่งใดถูกทางควรทำต่อไป สิ่งใดหลงทางควรเลิกทำเสีย

# จัดสรรเวลา สร้างพื้นที่ ให้กับสิ่งสำคัญในชีวิต

# เราอยู่กับความอึกทึกจนเคยชิน จึงขลาดกลัวความวิเวกที่นำพามาซึ่งความสงบสุข

# การปลีกวิเวกขั้นต้นอยู่ในป่า ขั้นกลางอยู่ในเมือง ขั้นสูงอยู่ในท้องพระโรง

# การฝึกเจริญสติ จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดึงศักยภาพออกมาใช้ได้มากขึ้น

# การมีสติ การรับฟังอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เมตตา กรุณา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด นำพามาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

เพื่อนๆครับ ชีวิตนี้เราเลือกได้จริงๆ ขอเพียงแค่หยุด มีสติ ไม่หลงถูกกระแสโลกพัดพา กลับมาทบทวนพิจารณาชีวิตที่เราต้องการ กล้าตัด กล้าทิ้ง กล้าเลือก เดินออกไปหาโลกใหม่ เจอคนใหม่ แล้วเราก็จะพบชีวิตใหม่ได้ไม่ยากเลยครับ

รักจากหมอคิม

13 สิงหาคม 2565

#ไม่เป็นบ้าไปกับโลก